1986 LAMBORGHINI JALPA 47,000 MILES $ CALLZA9JB00XXXXXXXXXX

BLACK/BLACK, NO WING, SILVER WHEELS, NICE PAINT,